KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne, zwane również solarami, pozyskują energię słoneczną i zamieniają na ciepło przede wszystkim do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Obecnie najwięcej znajduje się na rynku kolektorów płaskich, cieczowych. Jest to układ cienkich rurek przymocowanych do metalowej płyty pokrytej powłoką selektywną (absorbera). Całość znajduje się w obudowie, która chroni kolektor słoneczny przed uszkodzeniami i ogranicza straty ciepła. Płynąca rurkami kolektora ciecz, którą zazwyczaj jest trudno zamarzający roztwór glikolu, ogrzewa się od absorbera i przylegających do niego rurek.
Znacznie rzadziej stosuje się kolektory rurowe próżniowe. Są to szklane rury ustawione do siebie równolegle i połączone w baterie. W każdej rurze znajduje się rurka z absorberem, a próżnia wokół absorbera stanowi jego izolację.
Firma AQUA TEAM Szczecin jest dystrybutorem kolektorów słonecznych firmy HEWALEX.

PRODUCENCI