KOTŁY GAZOWE

Ogrzewanie gazowe to komfortowy sposób wytwarzania ciepła, z wykorzystaniem gazu ziemnego. Za wyborem tego typu kotła stoi na pewno brak potrzeby utrzymywania zapasów paliwa oraz automatyczna i bezobsługowa praca kotła.
AQUA TEAM posiada w swojej ofercie gazowe kotły kondensacyjne inaczej piece gazowe. Są one wykonane z materiału odpornego na działanie skroplin, które mają odczyn kwaśny. Kotły kondensacyjne wykorzystują nie tylko energię cieplną powstałą przy spalaniu gazu, lecz także pobierają prawie całą energię cieplną ze skraplania pary wodnej, znajdującej się w spalinach i przetwarzają ją na ciepło grzewcze. W kotłach kondensacyjnych znajduje się wymiennik ciepła (często aluminiowy) o wysokiej wydajności.
Spaliny schładzane są w piecu gazowym w nim przez wodę powracającą z instalacji, do temperatury punktu rosy, czyli takiej, przy której wykrapla się z nich para wodna. W związku z tym bardzo istotne jest, aby kocioł był skonfigurowany z automatyką pogodową oraz z instalacją grzewczą, która powinna pracować na niskich parametrach (zastosowanie ogrzewania podłogowego lub grzejników niskotemperaturowych). Wówczas kocioł osiągnie wysoką wydajność w technice kondensacji.

Kocioł gazowy

Piec gazowy

Rys. Schemat kotła kondensacyjnego (źródło: http://www.instalacjebudowlane.pl/3883-23-40-kotly-kondensacyjne–zasada-dzialania.html)

Poprzez zastosowanie tego typu źródeł ciepła wnoszą Państwo aktywny wkład w ochronę środowiska.
W zależności od potrzeb klienta firma AQUA TEAM oferuje kotły wiszące kondensacyjne, kotły stojące kondensacyjne oraz niezbędną armaturę kotłów. Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas produktami:

DE DIETRICH:

KELLER:

VAILLANT:

Oznakowanie kotła gazowego

Wszystkie proponowane przez nas produkty spełniają wymagania dyrektyw europejskich Ekoprojektu i Oznakowania Energetycznego w postaci etykiet energetycznych, do produktów związanych z energią o mocy poniżej 70kW.

PRODUCENCI