ODWODNIENIA LINIOWE

W naszym klimacie coraz częściej występują ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewne opady deszczu i susze. W związku z nimi oraz gwałtowną urbanizacją uwypukla się problem odprowadzania wód powierzchniowych. Można temu zaradzić gromadząc, oczyszczając i powtórnie wykorzystując dostępne zasoby wodne. Jest to tzw. zrównoważona gospodarka wodna.
Firma AQUA TEAM jest dystrybutorem systemów odwodnień liniowych proponowanych przez producenta ACO. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi, które w zaplanowany sposób gromadzą, transportują, podczyszczają i ponownie uwalniają wodę deszczową do środowiska, aby przywrócić naturalną cyrkulację wodną. Jest to rozwiązanie przyjazne ekologii i ekonomii.

PRODUCENCI