Rekuperator

Hurtownia sanitarna Aqua Team oferuje instalacje wentylacji mechanicznej do każdego rodzaju pomieszczeń. Niezbędne dla naszego zdrowia i poczucia komfortu w pomieszczeniach, w których przebywamy jest zdecydowanie świeże powietrze. Do jego uzyskania pomocna jest wentylacja mechaniczna – rekuperator. Równoczesne stosowanie urządzeń nawiewnych i wywiewnych przynosi dobre rezultaty we wszystkich przypadkach wentylacji dużych pomieszczeń. Urządzenia nawiewne doprowadzają świeże powietrze, a wywiewne odprowadzają powietrze zanieczyszczone.

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej daje możliwość odzysku dużej ilości ciepła z powietrza usuwanego z budynku, co pozwala na ograniczenie zużycia energii potrzebnej na ogrzewanie. Główny element w tym systemie to centrala wentylacyjna, popularnie nazywana rekuperatorem. Składa się ona z wentylatorów i wymiennika ciepła.

Rekuperatory są tak skonstruowane, że zasysane powietrze nie miesza się powietrzem usuwanym z budynku. Konieczność stosowania wentylacji mechanicznej wymusza na nas po części wysoka szczelność nowo powstających budynków, w których dopływ świeżego powietrza z zewnątrz jest ograniczony do minimum.

Rekuperator Szczecin

Zalety wentylacji mechanicznej:

oszczędność energii i jakość powietrza zapewnia serce systemu – jednostka wentylacyjna zwana rekuperatorem,
odpowiednia ilość powietrza dostarczana jest przez prawidłowo dobrany rekuperator z uwzględnieniem kubatury budynku i pożądanej krotności wymiany,
oczyszczenie nawiewanego powietrza uzyskujemy poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów,
oszczędność energii potrzebnej do ogrzania budynku realizowane jest poprzez odzyskiwanie ciepła z uzyskanego powietrza,
bezgłośną pracę systemu uzyskamy stosując odpowiednie średnice kanałów oraz montując tłumiki i elementy nie przenoszące drgań,
– gładka powierzchnia kanałów wentylacyjnych znacząco obniża ilość osadzających się w nich zanieczyszczeń oraz ułatwia serwisowanie instalacji,
– instalację można wbudować np. w posadzki w sposób niewidoczny i nie zabierający przestrzeni.

Rekuperator Szczecin

Szczecińska hurtowania sanitarna Aqua Team jest dystrybutorem systemów mechanicznej wentylacji wnętrz z rekuperacją firmy Zehnder, a należą do nich:
⦁ jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir,
⦁ jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoCool,
⦁ systemy dystrybucji Zehnder ComfoFresh.
Wybierzemy dla Państwa system wentylacji, dzięki któremu poczujecie się komfortowo w swoim domu i pracy.