fbpx
21 stycznia 2020

Ochrona przeciwpożarowa budynku – wszystko co warto wiedzieć

Pożar w budynku (zarówno w mieszkalnym jak i biurowym) wiąże się z dużymi zagrożeniami, szczególnie dla zdrowia i życia przebywających w nim osób. Wystarczy chwila nieuwagi czy niespodziewana awaria, żeby w pomieszczeniu pojawił się ogień, pochłaniający wszystko co znajdzie na swojej drodze. Na szybkość pożaru i jednocześnie na ludzką niekorzyść działa fakt, że popularne, łatwo dostępne materiały budowlane, z których wykonane są budynki zawierają w sobie szereg substancji łatwopalnych lub podtrzymujących proces spalania.

Jak zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru w budynku? I jakich materiałów używać, aby ogień nie mógł się rozprzestrzeniać?

Nikt nie może nam zagwarantować, że pożar nigdy nie wybuchnie w danym budynku. Możemy jednak tak urządzić wnętrze, że pojawiający się w nim ogień, nie będzie się rozprzestrzeniał, ani nie stworzy poważnego zagrożenia dla osób oraz ich dóbr materialnych.

Na rynku pojawia się coraz więcej produktów, których zadaniem jest zabezpieczenie budynku przed doszczętnym spaleniem. Są to przede wszystkim elementy służące do wykańczania wnętrz – głównie ścian i podłóg. Najczęściej wybieranymi produktami są:

  • farby i lakiery ogniochronne,
  • zaprawy oraz pianki ognioodporne,
  • płyty zabezpieczające stropy, belki, podłogi i inne elementy wykonane z drewna lub substancji łatwopalnych.

Celem tych produktów jest zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w budynku. W swoim składzie posiadają substancje, które hamują lub opóźniają procesy spalania, dzięki czemu pożar można szybciej ugasić. Ich zaletą jest to, że nie wydzielają trujących, szkodzących zdrowiu i życiu, związków chemicznych.

W przypadku zabezpieczenia podłogi najbardziej sprawdzonymi produktami są: panele winylowe (ich dużą zaletą jest fakt, że nie podtrzymują spalania, a w wyniku kontaktu z żarem nie wytwarzają toksycznych substancji) oraz ognioodporne płyty (które nie pozwalają ogniowi się rozprzestrzeniać). Innym sposobem na ochronę drewnianej podłogi (bez zmiany jej wyglądu) jest nałożenie na nią warstwy przezroczystego, ogniotrwałego preparatu, który uchroni ją przed zniszczeniem.

W przypadku wyposażenia budynków publicznych nie można zapomnieć o ognioodpornych drzwiach. Najczęściej wykonane są ze stali, a dzięki załączonym dodatkowym uszczelkom są dymoszczelne. Odgrywają ważną rolę podczas ewakuacji z pomieszczenia objętego pożarem – nie przenoszą ognia ani go nie podtrzymują, zatem w razie potrzeby można przez nie uciec nie narażając się na mocne poparzenia ciała.

Duże znaczenie mają systemy przeciwpożarowe, które nie chronią przed ryzykiem wybuchu pożaru, ale skutecznie przed nim ostrzegają. Ich obecność w budynkach publicznych jest obowiązkowa.

Systemy przeciwpożarowe – co się do nich zalicza?

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na kilka podstawowych grup. Zaliczają się do nich:

  • znaki ewakuacyjne,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz sygnały informujące o wystąpieniu pożaru,
  • systemy gaszenia wodą,
  • awaryjne oświetlenie (w przypadku odłączenia lub zapalenia się instalacji elektrycznej),
  • systemy oddymiania.

Wszystkie grupy mają jeden najważniejszy cel – ochrona ludzi oraz budynku przed pożarem i jego późniejszymi skutkami.

Znaki ewakuacyjne wskazują drogę, którą mamy podążać w celu opuszczenia budynku. Umieszcza się je w widocznych miejscach, w szczególności nad schodami oraz drzwiami. Zawierają strzałki, które wskazują kierunek do najbliższych drzwi. Oprócz znanych wszystkim zielonych tabliczek do znaków bezpieczeństwa zalicza się tabliczki ostrzegawcze i informujące (np. miejsce włączenia alarmu pożarowego, uruchomienie klap dymowych itp.).

Skutecznym systemem przeciwpożarowym okazują się dźwiękowe sygnały ostrzegawcze – dzięki nim osoby przebywające w budynku orientują się, że coś jest „nie tak” i mogą zawczasu bezpiecznie kierować się do wyjścia. Systemy oddymiania i gaszenia wodą są niezawodnymi środkami ograniczającymi przemieszczenie się ognia oraz pozwalają ludziom na wydostanie się z budynku objętego pożarem.