fbpx
26 listopada 2019

W jaki sposób uzdatnia się wodę?

Uzdatnianie wody to proces polegający na przechwyceniu określonego rodzaju zawartych w niej związków. Inaczej wyglądać będzie proces uzdatniania wody do celów przemysłowych, a inaczej do celów spożywczych lub socjalno-bytowych. W zależności od oczekiwań stosuje się różne systemy uzdatniania wody. Najpopularniejsze z nich to filtracja mineralna, węglowa lub mechaniczna, odżelazianie, dezynfekcja chemiczna i odwrócona osmoza.

Jak mechanicznie filtruje się wodę?

Do usuwania stałych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie przeznaczonej do celów przemysłowych, spożywczych lub socjalno-bytowych powszechnie wykorzystywana jest metoda filtracji mechanicznej. Nowoczesne urządzenia wyposażone w specjalne wkłady filtrujące przechwytują stałe zanieczyszczenia unoszące się w wodzie, tym samym ją oczyszczając. Przykładowym zanieczyszczeniem stałym są drobiny piasku, rdzy lub materiałów uszczelniających wykorzystywanych do izolowania systemów wodociągowych.

Dużą popularnością odbiorców indywidualnych cieszą się również fizyczno-chemiczne urządzenia filtrujące z węglem aktywnym, które pomagają w usuwaniu chloru oraz drobnych związków organicznych, jakie mogą znajdować się w wodzie pitnej lub użytkowej. Usunięcie chloru ma zasadniczy wpływ na poprawę smaku, klarowności i koloru wody. Woda przepuszczona przez filtr z wkładem z węglem aktywnym jest bardziej przezroczysta i wolna od nieprzyjemnego zapachu. Co warte podkreślenia, w filtracji mechanicznej zwykle stosuje się wymienne wkłady. W nowoczesnych urządzeniach stosuje się odwrócony przepływ wody. To pozwala systematycznie opłukiwać wkład filtrujący, dzięki czemu można stosować go przez dłuższy czas bez potrzeby wymiany na nowy.

Dezynfekcja chemiczna

Prócz wspomnianych metod filtracji mechanicznej i fizyczno-chemicznej do uzdatniania wody wykorzystuje się również sprawdzone metody dezynfekcji chemicznej. Jedną z nich jest chlorowanie, czyli dezynfekcja wody przy pomocy roztworu podchlorynu sodu. To metoda powszechna i tania, a tym samym stosowana na masową skalę. Stosując tę metodę, wspiera się klasyczne systemy dużych urządzeń filtrujących. Urządzenia mechaniczne oczyszczają wodę jedynie z unoszących się w niej cząstek stałych. Nie są w stanie przechwycić znajdujących się w wodzie bakterii czy innych mikroorganizmów, które stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Poprzez chlorowanie można pozbyć się z wody chorobotwórczych bakterii. Oczywiście smak takiej wody ulega lekkiemu pogorszeniu, ale skuteczność tej metody dezynfekcji jest niezwykle wysoka. Inną z popularnych metod dezynfekcji chemicznej wody jest jej ozonowanie, czyli proces nasycania wody ozonem, który zabija drobnoustroje, a następnie rozpada się w bezpieczny dla człowieka tlen cząsteczkowy.

Odwrócona osmoza

Inną z metod uzdatniania wody pitnej, którą można stosować we własnym domu, jest tzw. odwrócona osmoza. W sprzedaży znaleźć można profesjonalne filtry do wody, które wykorzystują tę specyficzną metodę filtracji. Polega ona na przepuszczaniu wody przez specjalne membrany, które mają zdolność do zatrzymywania wybranych rodzajów cząstek znajdujących się w wodzie. Półprzepuszczalne membrany zatrzymują określony rodzaj substancji, na przykład rozpuszczonych w wodzie soli, ale przepuszczają sam rozpuszczalnik, czyli wodę. Nowoczesne modele urządzeń filtrujących wykorzystujące zjawisko odwróconej osmozy to doskonały sposób na perfekcyjne oczyszczenie wody pitnej i uzdatnienie jej do potrzeb spożywczych. Taka woda ma optymalny skład, jest wolna od różnego rodzaju zanieczyszczeń w negatywny sposób wpływających na jej klarowność, zapach czy smak.

Wodę można uzdatniać na wiele różnych sposobów. Najbardziej skuteczne jest łączenie kilku metod oczyszczania, dzięki czemu wodę możemy dostosować do specyficznych wymogów technologicznych lub do spożycia. Wykorzystując różne rodzaje urządzeń filtrujących, stosując popularne metody chemicznej dezynfekcji wody czy wykorzystując zjawisko odwróconej osmozy, możemy wpłynąć nie tylko na jakość wody, ale także na jej właściwości i smak.